Изграждане на компютърни мрежи референция Сери Козметикс

Сери Козметикс ЕООД издава рефернция на ХВ ИТ ЕООД заниващ се в областта на създаването на мрежи, във връзка с изпълнение, проектиране и изграждане на надеждна високоскоростна мрежова свързаност с висока степен на сигурност между обекти в страната.