Изграждане на сървър референция Сери Козметикс

Настоящата рефенция от името на Сери Козметикс ЕООД издаваме на ХВ ИТ ЕООД, във връзка с изготвяне на кофигурация на сървър с активна директория, политики и специализирани права за достъп.