Референция за изработка на уеб сайт ДГ Дружба

Настоящата референция се издава на „ХВ ИТ“ ЕООД във връзка с изработката на уеб страница за ДГ „Дружба“. С „ХВ ИТ“ ЕООД работим повече от година и половина. Те ни помогнаха да изберем подходяща платформа за нас – WordPress. Тя е лесна за работа с огромнен избор на теми, добавки и възможности.