Направа на уеб страница референция Сери Козметикс

С настоящата референция от името на Сери Козметикс ЕООД искам да изразя удоволетворението си от съвместното съструдничество с ХВ ИТ ЕООД, във вреъзка с консултиране, проектиране и програмиране на индивидуални, лесни за работа уеб страници.