СУ „Свети Патриарх Евтимий“

Училището на бъдещето в град Пловдив е СУ „Свети Патриарх Евтимий“. Не само защото спечелихме авторитетния конкурс на Фондация „Америка за България” с това име, но и защото сме сред първите иновативни училища, които работят за коренна промяна в подхода и методиките на обучение. Резултатите от съчетанието на възрожденски дух и донкихотовско упорство от страна на работещите в него ни е завоювало правото да сме сред най-предпочитаните образователни институции не само в града, но и в страната. Пристрастието е обяснимо, но обективната реалност неоспоримо доказва качества, стойности и дългогодишен опит, гарантиращи знания, умения и постижения.

Мнения от клиенти

Вижте всички