Класиране по ключови думи в Google:

 1. маркетинг - позиция 5
 2. какво е маркетинг - позиция 3
 3. маркетинг и реклама - позиция 2
 4. оптима бизнес - позиция 2
 5. marketing - позиция 7
 6. финансов анализ - позиция 20
 7. маркетинг реклама - позиция 2 
 8. изготвяне на маркетингова стратегия - позиция 5
 9. изготвяне на маркетингова стратегия цена - позиция 15
 10. маркетин - позиция 5
 11. реклама маркетинг - позиция 2
 12. месечна такса за фирмена сметка - позиция 24
 13. marketin - позиция 7 
 14. марктинг - позиция 4